Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Flen

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Riken Bergman

Kontaktperson SD Flen samt ordförande

Skicka e-post till oss;
riken.bergman@sverigedemokraterna.se

Telefon;
076-9283308

 

Medlemsfrågor: Kenneth Malm på 073-6996686

Stödgruppen: Lars-Göran Karlsson 073-6755678

 • Kf protokoll 2013-12-12

  Av riken.bergman den 9 april, 2014

  Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-12

   

  Hela protokollet finns på www.flen.se/ Start / Politik & påverkan / Kallelser och protokoll / År 2013

   

  Yrkanden: Lägg ner högstadiet i Malmköping, Hälleforsnäs och Sparreholm, utred nedläggning i Mellösa. Följande personer talade för en nedläggning:

  Kristina Jävergren (S),

  Katarina Lagerstedt (M),

  Roger Tiefensee (C),

  Lotta Jonsson (C),

  Inger Andersson (V),

  Anna Jernemalm (KD),

  Lars Falk (A2),

  Ann-Charlotte Munter (S),

  Robert Nordgren (MP),

  Jan Andersson (FP),

  Sirkka Mäenpää (M),

  Daniel Danon (S),

  Jan-Erik Larsson (S),

  Monica Andersson (A2)

  Annika Jennersjö (KD)

  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är nedläggning av skolorna.

  Således lägg ner högstadieskolorna

  Lennart Hagelberg (A2), Lena Hagelberg (A2),  Sven Bager (SD) yrkar avslag på förslaget.

   

  Sven Bager (SD) yrkar vidare att landsbygdskolor och högstadium på mindre orter ska värnas samt att en ny utredning om förskole- och skolstruktur skall utföras.

   

  Jan-Erik Larsson (S) och Kristina Jävergren (S) yrkar avslag på Sven Bagers (SD) yrkande…………………………..

   

  Vid ställd proposition på Sven Bagers (SD) förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma.

   

  Reservationer Sven Bager (SD) och Bengt Nilsson (O) reserverar sig till förmån för Sven Bagers (SD) yrkande.

  Alltså majoriteten lägger ner skolorna mot Sverigedemokraternas vilja!

 • Skolorna!

  Av riken.bergman den 7 april, 2014

  Skolfrågan!

  untitled (3)

   

  Barnen skall stå i centrum för varje beslut rörande skolan!

  Sverigedemokraterna skall arbeta för att varje tätort som Bettna, Sparreholm, Mellösa, Malmköping och Hälleforsnäs har skolor på alla stadier som nu. Det gör att barnen slipper bussas in till Flens kommuncentrum, och där riskera att utsättas för narkotikalangning och annat otyg.
  Vi tror att värdet av lokalskolorna är mycket större än vad den hittillsvarande majoriteten i kommunfullmäktige har antagit.
  Vi är även övertygade om att viljan till inflyttning och bosättning i vår kommun kommer att öka med god och närliggande kommunal service såsom skolor m.m.
  Vi tycker att i detta fallet skall man tänka långsiktigt för barnens bästa.
  Vi tror att barnens fostran till mycket stor del har fördel av en skola som inte ligger i centralorten. Och som inte har för stora elevvolymer.
  Att göra så för att minska lärarnas ev. restid mellan uppdragen i skolorna, och i stället låta den gå ut över barnen anser vi vara kontraproduktivt vad gäller skolresultaten samt skapar grogrund för b la missbruksproblem och onödig stress.
  I kommunfullmäktige
  reserverade vi oss mot nedläggnigen av skolor.

   

   

   

 • Årsmöte 2014-02-08

  Av riken.bergman den 13 mars, 2014

  Den 8/2-14 hade vi årsmöte på Hammarvallen.
  Där röstade vi fram en ny styrelse som skall verka för SD i Flen det närmaste året. Styrelsens sammansättning hittar du under våra företrädare.

  Vi sammanställde även listan till kommun valet 2014, och den kommer i vår att presenteras här på hemsidan.

  Vi i styrelsen ser fram emot en hektisk men rolig tid framöver!
  I skrivande stund bearbetas ett Valmanifest som kommer att publiceras så snart de är klart.

 • Senaste runt maten i Flens kommun!

  Av Admin den 26 augusti, 2013
  0

  Ang de senaste tidens turer ang matsituationen i Flens kommun så kan man bara säga fy skäms på er!

  Vi i Sverigedemokraterna Flen vill ha närproducerad mat lagad från grunden med en summa av 20-30:-/portion. Och de ska få äta tills de blir mätta.

  Då tänker du att hur ska de gå ihop ekonomiskt eller hur?!
  Då ska du läsa och begrunda något som vi inte förstår att de andra inte tänkt på;

  Satsar du på närproducerat så får du den vägen pengar i form av skatt osv tillbaka till kommunen från producenten. Och upphandlar kommunen tillräckligt kanske han blir tvungen att anställa mer personal ev utöka vilket då också ger mer tillbaka. Men handlar man som nu allt som är billigast vilket då oftast blir utländskt så genererar de inget tillbaka vare sig till kommun el stat.

  Lagas maten också från grunden så blir det först och främst billigare men också ett helt annat innehåll av näringsämnen och vi slipper servera onödiga tillsatser, vilket i sin tur ger bra hälsa, ork och goda studieresultat som i sin tur ger bra utbildning vilket genererar pengar tillbaka när denne börjar arbeta.
  Vi ska satsa på framtiden vilket är dagens barn/ungdom och inte se det som sparar mycket just nu i kassan i denna frågan, utan blicka framåt och se det som ger långsiktiga mål.
  Barnen är våran framtid!

  Att sen servera denna mat till de gamla som byggt upp samhället är ett slag under bältet det med.
  Serveras de äldre bra mat håller de sig friska och mår bra vilket ger en bättre tid i slutet på livet för dem själva, deras anhöriga och personalen på äldreomsorgen.

  Skall sedan kommunen ha möten där man ska bjuda på mat, beställ ifrån skolköket och betala vad en normal lunch kostar ca 65:-
  El varför inte ha möten där var och en löser den frågan.
  För jo tyvärr Kristina Jävergren så är det inte helt skilda saker!

  Så hatten av till dig Per Swärd för att du nu tar avstånd!

   

   

 • SD-Flen

  Av Admin den 15 maj, 2011

  Vi vill

  Minska flyktinginvandringen

  Satsa på hela kommunen

  Satsa på svensk kultur

   

  Vi har en lokalavdelning – Sverigedemokraterna Flen

  Vi har haft möten och träffar med medlemmar och sympatisörer.

  Vi har deltagit i distriktsmöten för Sverigedemokraterna Sörmland.

  Vi har deltagit i Riksmöten för Sverigedemokraterna.

  Vi har delat ut broschyrer och valsedlar vid EU-valet.

  Vi har deltagit i kyrkovalet.

   

  Vi har i kommunfullmäktige i Flen bland annat lagt följande förslag.

  Bättre simhall med äventyrsbad och cafeteria i Flen. Har bifallits.

  Färre flyktingar till Flen.

  Angående turismen i Sparreholm.

  Bättre undervisning i hushållsekonomi.

  Hjälp till återvandring för flyktingar

  Angående bion i Flen.

  Angående bränder och oroligheter.

  Angående motionscykling.

  Öppna Norra infarten till Malmköping.

  Nej – till mångfaldsmålet i Flen. Invandrarna bör anpassa sig till svenska seder.

  Nej – till mottagande av flyktingbarn i Flen.

  Bättre strandskydd vid Malmakvarn i Malmköping.

  Bibehållande av Flens tidigare Kommunlogotyp.

  Sänkt introduktionsersättning till flyktingar.

  Behåll Sigridslunds skola.

  Biblioteken ska vara väl försedda med klassisk svensk litteratur.

  Mildare rökpolicy.