Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Flen

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Riken Bergman

Kontaktperson SD Flen samt ordförande

Skicka e-post till oss;
riken.bergman@sverigedemokraterna.se

Telefon;
076-9283308

 

Medlemsfrågor: Kenneth Malm på 073-6996686

Stödgruppen: Lars-Göran Karlsson 073-6755678

 • Ett besök

  Av riken.bergman den 13 augusti, 2014

  Namnlös

 • Valmanifest inför valet 14 September

  Av riken.bergman den 30 juli, 2014

  imagesCAHVK2SL

   

  Sen en tid tillbaka kan du läsa vårat valmanifest här på hemsidan.

  Har du frågor ang innehållet el annat så hör av dig till oss!

   

  riken.bergman@sverigedemokraterna.se

 • Kf protokoll 2013-12-12

  Av riken.bergman den 9 april, 2014

  Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-12

   

  Hela protokollet finns på www.flen.se/ Start / Politik & påverkan / Kallelser och protokoll / År 2013

   

  Yrkanden: Lägg ner högstadiet i Malmköping, Hälleforsnäs och Sparreholm, utred nedläggning i Mellösa. Följande personer talade för en nedläggning:

  Kristina Jävergren (S),

  Katarina Lagerstedt (M),

  Roger Tiefensee (C),

  Lotta Jonsson (C),

  Inger Andersson (V),

  Anna Jernemalm (KD),

  Lars Falk (A2),

  Ann-Charlotte Munter (S),

  Robert Nordgren (MP),

  Jan Andersson (FP),

  Sirkka Mäenpää (M),

  Daniel Danon (S),

  Jan-Erik Larsson (S),

  Monica Andersson (A2)

  Annika Jennersjö (KD)

  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är nedläggning av skolorna.

  Således lägg ner högstadieskolorna

  Lennart Hagelberg (A2), Lena Hagelberg (A2),  Sven Bager (SD) yrkar avslag på förslaget.

   

  Sven Bager (SD) yrkar vidare att landsbygdskolor och högstadium på mindre orter ska värnas samt att en ny utredning om förskole- och skolstruktur skall utföras.

   

  Jan-Erik Larsson (S) och Kristina Jävergren (S) yrkar avslag på Sven Bagers (SD) yrkande…………………………..

   

  Vid ställd proposition på Sven Bagers (SD) förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma.

   

  Reservationer Sven Bager (SD) och Bengt Nilsson (O) reserverar sig till förmån för Sven Bagers (SD) yrkande.

  Alltså majoriteten lägger ner skolorna mot Sverigedemokraternas vilja!

 • Skolorna!

  Av riken.bergman den 7 april, 2014

  Skolfrågan!

  untitled (3)

   

  Barnen skall stå i centrum för varje beslut rörande skolan!

  Sverigedemokraterna skall arbeta för att varje tätort som Bettna, Sparreholm, Mellösa, Malmköping och Hälleforsnäs har skolor på alla stadier som nu. Det gör att barnen slipper bussas in till Flens kommuncentrum, och där riskera att utsättas för narkotikalangning och annat otyg.
  Vi tror att värdet av lokalskolorna är mycket större än vad den hittillsvarande majoriteten i kommunfullmäktige har antagit.
  Vi är även övertygade om att viljan till inflyttning och bosättning i vår kommun kommer att öka med god och närliggande kommunal service såsom skolor m.m.
  Vi tycker att i detta fallet skall man tänka långsiktigt för barnens bästa.
  Vi tror att barnens fostran till mycket stor del har fördel av en skola som inte ligger i centralorten. Och som inte har för stora elevvolymer.
  Att göra så för att minska lärarnas ev. restid mellan uppdragen i skolorna, och i stället låta den gå ut över barnen anser vi vara kontraproduktivt vad gäller skolresultaten samt skapar grogrund för b la missbruksproblem och onödig stress.
  I kommunfullmäktige
  reserverade vi oss mot nedläggnigen av skolor.